Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Bon dla nauczycieli o wartości 2 500 zł na zakup laptopa

Bon dla nauczycieli o wartości 2 500 zł na zakup laptopa

W tym artykule odpowiemy na następujące pytania: którzy nauczyciele otrzymają bon na zakup laptopa, czy zakupiony laptop można później sprzedać, czy można kupić tańszy lub droższy laptop niż wartość bonu, czy można zakupić laptop na raty i jak można złożyć wniosek o bon na laptopa.

 bon dla nauczyciela

Ustawa, która weszła w życie 2 sierpnia 2023 roku, o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wprowadza ważną inicjatywę. Pracownicy pedagogiczni, którzy pełnią służbę w polskich szkołach, otrzymają bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Celem tego programu jest podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Którzy nauczyciele otrzymają bon na zakup laptopa?

Bony na laptopy przewidziane są dla nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, którzy na dzień 30 września 2023 roku będą zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dotyczy to także pracowników szkół artystycznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, które posiadają uprawnienia publicznych szkół artystycznych. Warto zaznaczyć, że nauczyciele przedszkolni nie zostali uwzględnieni w tej inicjatywie.

Ustawa umożliwia nauczycielom otrzymanie bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Bon będzie niewymienialny na gotówkę i ma służyć wyłącznie do zakupu sprzętu. Bony oraz zakupione urządzenia nie będą podlegały egzekucji komorniczej ani opodatkowaniu. To daje nauczycielom pewność, że ich nowe narzędzia pracy pozostaną nienaruszone.

Czy zakupiony laptop będzie można sprzedać?

Nauczyciele mogą skorzystać z programu wsparcia tylko raz na pięć lat. Laptopy lub laptopy przeglądarkowe zakupione za pomocą bonu nie mogą być sprzedawane. Nie można ich także darować ani użyczyć.

Czy można zakupić tańszy lub droższy laptop od wartości bonu? Czy można kupić laptop na raty?

Jeśli wybrany laptop będzie droższy niż wartość bony, nauczyciel będzie musi pokryć różnicę z własnych środków. Natomiast jeśli wybór padnie na urządzenie tańsze od kwoty bonu, nie będzie możliwości uzyskania zwrotu pozostałej kwoty. Zakupy na raty nie są dopuszczone w ramach programu.

Jak złożyć wniosek?

Uprawniony do skorzystania z bonu nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora placówki. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane: 

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • numer telefonu komórkowego,
  • adres poczty elektronicznej.

Dyrektor przekazuje wnioski o bony do organu prowadzącego.

Organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków w terminie 30 dni od ich otrzymania składa zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli – za pomocą odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Organ może też najpierw zobowiązać poszczególnych nauczycieli do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek ma zawierać następujące informacje:

  • dane nauczyciela wskazane powyżej,
  • dane dotyczące szkoły, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę: nazwa, adres, numer REGON szkoły, numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
  • dane organu prowadzącego: nazwa, NIP, REGON, adres organu a także imię (imiona) i nazwisko i PESEL składającego wniosek (upoważnionego do reprezentowania organu).

 Kod potwierdzający przyznanie bonu nauczyciel otrzyma na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

 

Nowa inicjatywa wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez przyznawanie bonów na laptopy lub laptopy przeglądarkowe ma na celu zwiększenie dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w polskich szkołach. Dzięki temu nauczyciele będą mogli w pełni wykorzystać potencjał technologiczny w procesie nauczania, co w konsekwencji przyczyni się do lepszej jakości edukacji w Polsce.Data publikacji: 31.08.2023 12:28:21

Tagi: bon, laptop, laptopy, nauczyciel, nauczyciele, szkoła

interdesk.pl