Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Cyfrowa Pracownia językowa SensoLab Multiplex DIGITAL CAV [16 stanowisk]

Cyfrowa Pracownia językowa SensoLab Multiplex DIGITAL CAV [16 stanowisk]

Producent: SENSONICS

29999.00 24389.43 zł netto
Zapytanie o cenę specjalną
 • * - pola wymagane

Czas dostawy:
do uzgodnienia, zapytaj
Koszty dostawy:
 • Kurier 25.00 zł brutto
 • Wycena indywidualna - do ustalenia z działem handlowym, minimum: 299.00 zł brutto
Kod producenta:
SensoLab Multiplex DIGITAL CAV_16
Gwarancja:
36 miesięcy
Opis produktu

SensoLab Multiplex DIGITAL CAV

Nauczaj języki obce w nowoczesnym wydaniu. Zapewnij uczniom pełne zaangażowanie podczas lekcji, sprawdzaj ich postępy, decyduj, w jakich grupach i czego będą się uczyć w danej chwili. SensoLab Multiplex DIGITAL CAV to w pełni cyfrowe laboratorium fonetyczne, umożliwiające szybszą naukę języków obcych w grupach wieloosobowych.
Miej pełną kontrolę nad klasą poprzez sortowanie uczniów alfabetycznie, jak i po numerze stanowiska, zaznaczaj obecnych i nieobecnych, włączaj i wyłączaj mikrofony, czy też nagrywaj dialogi pomiędzy uczniami.
 
Mnogość funkcji i wariantów przy zachowaniu prostoty obsługi powoduje, że Multimedialna Pracownia Językowa SensoLab pod względem sprzętowym i programowym nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku. Wznieś nauczanie języków obcych na wyższy poziom.
 

SensoLab Multiplex DIGITAL CAV, to w pełni cyfrowe laboratorium fonetyczne wspomagające naukę języków obcych. Umożliwia pracę indywidulaną (audio-lingual), dialogi w dowolnie konfigurowalnych grupach, jednoczesną rejestrację audio wszystkich grup i stanowisk, realizowanie tłumaczeń symultanicznych.

TECHNOLOGIA

 • Konwersja ADC (analog to digital) –cyfrowy mikser audio – konwersja DAC (digital to analog)
 • Multipleks digital CAV (Control, Audio, Voice) – zastosowanie trzech magistrali cyfrowych
 • Cyfrowy rejestrator audio – jednoczesne nagrywanie nawet 49 ścieżek audio*

 

FUNKCJE SPECJALNE

 • Multiplex: jednoczesne nagrywanie nauczyciela, grup i stanowisk z automatycznym utworzeniem plików,
 • Głuchy telefon, audio-lingual
 • Tłumaczenia symultaniczne, w tym realizacja tłumaczeń pośrednich
 • Prezentacja: dystrybucja na nagłośnienie zewnętrzne wybranego stanowiska (mikrofon ucznia)

 

AUDIO

 • Konwersacje w dowolnych parach, trójkach, czwórkach (selekcja kolejna, naprzemienna, losowa, ręczna),
 • Podział klasy na dwie, trzy lub cztery równe grupy
 • W grupach dyskusyjnych możliwość wyboru 1 z 48 źródeł audio*
 • Dystrybucja na zewnętrzny głośnik wykładu lektora

 

PERSONALIZACJA

 • Edycja ustawienia Sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”)
 • Ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia

 

KONFIGURACJA

 • Programowe globalne /indywidualne ustawianie poziomu głośności w słuchawkach, głośnika, wejść audio
 • 8 makr zapamiętujących podział na grupy z źródłami audio (edycja nazw)

 

HARDWARE

 • Jednostka Centralna o wysokości 1U
 • Ergonomiczne szeregowe połączenia pomiędzy JC systemu a kolejnymi pulpitami uczniowskimi
 • Cyfrowy przesył sygnałów: patch cord cat. 6

 

ADMIN

 • Wybór zastosowanego rodzaju mikrofonu w słuchawkach (dynamiczny /pojemnościowy)
 • Ustawianie wielkości ikon (trzy poziomy) – uwzględnia różne ilości stanowisk oraz rozdzielczość wyświetlacza

 

Szczegółowy opis możliwości realizowanych przez pracownię: 

 

Lista uczniów
- tworzenie klas i list uczniowskich,
- możliwość importu listy uczniów wygenerowanej z dziennika elektronicznego,
- przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez „przeciągnij i upuść” (D&P),
- sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska,
- ukrywanie/chowanie listy uczniów i klas (wysuwana zakładka),
- sprawdzanie obecności przy uruchomieniu programu,
- zaznaczenie obecnych / nieobecnych w trakcie pracy z programem,
- aktywowanie obecności spóźnionych na zajęcia bez konieczności restartu programu,
- zamiana miejsc uczniów na stanowiskach realizowana w prosty sposób w programie poprzez D&P,
- obecni i nieobecni – rozróżnienie graficzne,
- obecni i nieobecni – program uwzględnia stanowiska nieaktywne przy podziałach na grupy.

 

Tryb pracy JEDNA GRUPA
Wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie - mogą się słyszeć i mogą mieć to samo źródło
audio:
- min. 3 wejścia audio Jednostki Centralnej Systemu,
- Lektora.

 

Tryb pracy INDYWIDUALNY
Uczeń słyszy siebie w słuchawkach i kontroluje własną wymowę. Nie słyszy innych stanowisk. Każde
stanowisko stanowi niejako odrębną grupę z przypisanym źródłem audio; wybór spośród:
- min. 3 wejścia audio Jednostki Centralnej Systemu,
- wejście audio (mini jack) na pulpicie ucznia - pozwala na opcjonalne podłączenie telefonu, czy
komputera i pracę z własnym materiałem audio,
- źródłem audio w indywidualnym trybie pracy może być również Lektor.
Wyjście audio (mini jack) na pulpicie ucznia - pozwala na opcjonalne podłączenie telefonu, czy
komputera i rejestrację dźwięku słyszanego w słuchawkach.

 

Tryb pracy WIELE GRUP
W ramach poszczególnych grup uczniowie słyszą się nawzajem i pracują z materiałem audio
przypisanym przez lektora.
- Możliwość wyboru tego samego źródła audio dla wszystkich stanowisk.
- Każdej grupie można przypisać źródła audio: jedno z min. 3 wejść audio Jednostki Centralnej
Systemu lub dowolną (inną) grupę lub dowolne stanowisko spoza grupy własnej lub Lektora.
- grupa "własna" – tworzenie dowolnych grup przez nauczyciela w sposób manualny; „inteligentny”
algorytm generowania grupy, tak żeby nie zostały osoby bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”,
itd.),
- praca w parach – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe,
- grupa "trójki" – praca w grupach trzyosobowych,
- grupa "czwórki" – praca w grupach czteroosobowych,
- dwie grupy – podział na dwie równe grupy; zamiana grup – uwzględnia również zmianę
przypisanego do grupy źródła audio,
- trzy grupy – podział na trzy równe grupy,
- cztery grupy – podział na cztery równe grupy, selekcja kolejna – automatyczne utworzenie grup zgodnie z kolejnymi numerami stanowisk,
- selekcja losowa – automatyczne, dowolne przypisanie stanowisk do poszczególnych grup przez
program,
- selekcja ręczna - nauczyciel tworzy grupy manualnie ustawiając kolejne stanowiska do kolejnych
grup - o ilości i liczebności grup decyduje lektor,
- funkcja „resetuj” - powrót do ustawienia pierwotnego z odłączeniem źródeł audio (tryb „wszyscy” -
nauczyciel mówi z podsłuchem własnym, wszyscy uczniowie słuchają i mają wyłączone mikrofony).

 

Tryb pracy HYBRYDOWY
System umożliwia pracę w trybie hybrydowym: część stanowisk ma przypisane grupy, a reszta pracuje
w trybie indywidualnym.
Możliwość wyboru tego samego źródła audio dla wszystkich stanowisk.
Każdej grupie można przypisać źródła audio:
- min. 3 wejścia audio Jednostki Centralnej Systemu,
- dowolną (inną) grupę,
- dowolne stanowisko spoza grupy własnej,
- Lektora.
Stanowiskom w trybie indywidualnym można przypisać źródła audio:
- min. 3 wejścia audio Jednostki Centralnej Systemu,
- wejście audio (mini jack) na pulpicie ucznia - pozwala na opcjonalne podłączenie telefonu, czy
komputera,
- dowolną grupę,
- wybrane stanowisko z dowolnej grupy,
- Lektora.

 

Sala
- edycja ustawienia sali - położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika
poprzez „D&P”,
- możliwość odwzorowania aranżacji (rozmieszczenia poszczególnych stanowisk) sali w programie,
- personalizacja tła - ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia
(podkład JPEG/PNG),
- możliwość ustawienia schematu klasy jako tła w programie,
- predefiniowane ustawianie wielkości ikon stanowisk (trzy poziomy) - uwzględnia różne ilości
stanowisk oraz rozdzielczość wyświetlacza,
- zapamiętywanie podziału na grupy z przypisanymi źródłami audio - osiem programowalnych
przycisków (programów), tzw. makra z możliwością tworzenia nazw,
- kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup.

 

Stanowisko ucznia – ikona podstawowa
- kolor tła – unikalny dla każdej grupy,
- informacja do której grupy uczeń przynależy,
- informacja o przypisanym do danego stanowiska źródle audio,
- informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny,
- informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne,
- wizualizacja indywidualnego poziomu głośności,
- numer stanowiska ucznia,
- nazwisko i imię ucznia.

 

Stanowisko ucznia – ikona rozszerzona
- włączenie / wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona / szara),
- włączenie / wyłączenie słuchawek ucznia (dioda zielona / szara),
- regulacja poziomu głośności słuchawek ucznia,
- konwersacja indywidualna (konsultacja) – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do
prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem z automatycznym włączeniem słuchawek, włączeniem
mikrofonu, wyłączeniem źródła audio,
- zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne,
- włączenie/wyłączenie mikrofonów całej grupy,
- włączenie/wyłączenie słuchawek całej grupie,
- nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy z automatycznym włączeniem słuchawek
lektorskich,
- wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie.

 

Panel nauczyciela
- dołączanie do wybranej grupy,
- wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie (w której znajduje się nauczyciel):
jedno z min. 3 wejść audio Jednostki Centralnej Systemu lub dowolną (inną) grupę lub dowolne
stanowisko spoza grupy własnej,
- włączenie / wyłączenie mikrofonu lektora (dioda zielona / szara),
- włączenie / wyłączenie słuchawek lektora (dioda zielona / szara),
- włączenie nagrywania tego, co lektor słyszy w słuchawkach (dioda czerwona) – automatyczne
uruchomienie recordera, możliwość zapisu do pliku w formacie wav,
- regulacja poziomu głośności słuchawek lektora,
- niezależenie od przypisanych uczniom źródeł audio i trybu pracy nauczyciel ma możliwość odsłuchu
INNEGO źródła dźwięku,
- niezależnie od rejestracji „nagrywania cyfrowego”, tzn. równolegle lektor ma możliwość rejestracji
całej lub fragmentu lekcji do osobnego pliku audio (nagrywanie tego, co słyszy w swoich
słuchawkach).

 

Nagrywanie cyfrowe MULTIPLEX
Zapis plików audio w formacie *.WAV (ścieżka katalogu bazowego do ustawienia w konfiguracji):
- stanowiska – jednoczesny zapis audio konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików (tyle
ścieżek-plików, ile stanowisk),
- grupy – jednoczesna rejestracja audio konwersacji wszystkich grup do osobnych plików
(zsumowanie mikrofonów w grupie; tyle ścieżek-plików, ile grup),
- grupy + stanowiska – jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych
plików i konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby
stanowisk i grup).

 

Wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny)
- dystrybucja wybranego źródła audio z Jednostki Centralnej Systemu (min. 3 audio in) na zewnętrzny
głośnik,
- dystrybucja na zewn. głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum,
- dystrybucja na zewn. głośnik wybranego stanowiska (mikrofon ucznia) – prezentacja,
- dystrybucja na zewn. głośnik wykładu lektora.

 

Wybór źródła dźwięku w grupach dyskusyjnych
- wybór spośród min. 3 wejść audio Jednostki Centralnej Systemu, - wybór dowolnej (innej) grupy,
- wybór Lektora lub dowolnego stanowiska spoza grupy własnej,
- możliwość wyboru tego samego źródła audio w różnych grupach.

Funkcja GŁUCHY TELEFON
Uczeń na pierwszym aktywnym stanowisku wypowiada słowo lub krótkie wyrażenie w języku obcym.
Jest słyszany TYLKO przez ucznia na kolejnym (drugim) stanowisku, który powtarza usłyszaną frazę.
Trzeci słyszy TYLKO stanowisko drugie i powtarza usłyszany tekst. Kolejni uczniowie mówią to, co
(jak) usłyszeli. I tak aż do ostatniego stanowiska. Ostatnia osoba głośno powtarza to, co usłyszała.
Algorytm uwzględnia nieobecnych.

 

Tłumaczenia symultaniczne
- min. 4 kanały-języki (grupy) wejściowe i wyjściowe,
- min. 2 sprzętowe źródła audio,
- możliwość realizowania tłumaczenia bezpośredniego lub pośredniego,
- jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików i konwersacji
wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby stanowisk i grup),
- nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy,
- nauczycielski podsłuch konwersacji wszystkich grup jednocześnie,
- dołączanie nauczyciela do wybranej grupy.

 

Podsłuch lektorski
- w każdym trybie pracy (indywidualny, grupowy, hybrydowy) lektor ma możliwość podsłuchu
dowolnej grupy lub dowolnego stanowiska,
- w każdym trybie pracy (indywidualny, grupowy, hybrydowy) lektor ma możliwość podsłuchu
wszystkich grup i stanowisk jednocześnie.

 


Przyciski WSZYSCY
- włączenie / wyłączenie mikrofonów na wszystkich stanowiskach,
- włączenie / wyłączenie słuchawek na wszystkich stanowiskach,
- funkcja „Lektor” - włącza ustawienie „nauczyciel mówi, reszta słucha” - wyłączenie tej funkcji
powoduje powrót do ustawień poprzednich (podział na grupy, przypisanie wejść audio, etc.),
- jednoczesny podsłuch lektorski wszystkich grup i stanowisk,
- ustawienie tego samego źródła (audio in / stanowisko / lektor / grupa) na wszystkich stanowiskach i
we wszystkich grupach.

 


Funkcje specjalne


1. Funkcja READING, czyli jednoczesne czytanie przez uczniów tego samego tekstu (w słuchawkach
słyszą tylko siebie) z automatycznym nagraniem wszystkich stanowisk. Nauczyciel ma możliwość
podsłuchu wybranego stanowiska.


2. Funkcja AUDIO-LINGUAL, czyli wszyscy uczniowie w tym samym czasie odsłuchują tę samą
audycję z nagranymi zwrotami i powtarzają je na głos (nie słyszą się wzajemnie). Nauczyciel ma
możliwość podsłuchu wybranego stanowiska, a wszystkie wypowiedzi są nagrywane.


3. Funkcja SHADOWING, czyli wierne powtarzanie (niczym cień) zwrotów za lektorem. Wszyscy
uczniowie mają za zadanie w tym samym czasie (nie słyszą się wzajemnie) powtarzać usłyszane
zdania starając się jak najlepiej naśladować tempo, akcent i wymowę.


4. Funkcja TRANSLATOR, czyli sprawdzenie poprawności tłumaczenia słów lub wyrażeń
odtwarzanych ze źródła audio lub czytanych przez lektora. Materiał wyjściowy powinien uwzględniać
pauzy czasowe, aby uczeń mógł zdążyć wypowiedzieć właściwy odpowiednik zadanego terminu w języku tłumaczonym.

5. Funkcja TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE, czyli nauka tłumaczenia, które następuje
równocześnie w czasie odtwarzanego źródła audio - tłumacz nie ma możliwości poproszenia mówcy o
powtórzenie zdań ani sporządzenia notatek na później.


6. Funkcja TŁUMACZENIA KONSEKUTYWNE, czyli nauka tłumaczenia, które następuje etapami.
Prelegent wygłasza na forum fragment wypowiedzi, tłumacz w tym czasie prowadzi notatki. Prelegent
robi pauzę w swojej wypowiedzi, a tłumacz przekłada ją na dany język na podstawie notatek i swojej
pamięci.


7. Funkcja TŁUMACZENIA VOICE OVER, czyli nauka tłumaczenia w oparciu o uzupełnienie
oryginalnej ścieżki dźwiękowej poprzez nałożenie wypowiadanego równolegle tłumaczenia.


8. Funkcja AUDIODESKRYPCJA, czyli językowe kalambury - jeden z uczniów opisuje w języku
obcym film lub książkę, którego tytuł podaje mu nauczyciel, a pozostali uczniowie pracując w trybie
indywidualnym (nie słyszą się wzajemnie) muszą odgadnąć tytuł.


9. Funkcja RECENZJA, czyli ocena jakości i poprawności tłumaczenia - jeden z uczniów tłumaczy
krótką audycję, a pozostali (nie słysząc się wzajemnie) dokonują słownej recenzji jego pracy.

 

Funkcje dodatkowe
- AUTORYZACJA - dostęp do aplikacji tylko dla użytkowników posiadających login i hasło,
- KONSULTACJA (konwersacja indywidualna) - niezależnie od trybu pracy lektor może uruchomić
dla wybranego stanowiska wyłączny kanał komunikacyjny nauczyciel-uczeń,
- kontrola czasu przeznaczonego na ćwiczenia za pomocą minutnika (timera),
- instrukcja obsługi programu dostępna z poziomu aplikacji (Pomoc),
- wybór języka interfejsu (polski, angielski, niemiecki, słowacki),

 

Wybrane ustawienia
- domyślny czas minutnika,
- globalne ustawienie głośności (master),
- cyfrowa regulacja poziomu głośności głośnika,
- ustawienie ścieżki katalogu z nagraniami MULTIPLEX,
- włączenie / wyłączenie autoryzacji (dostępu do aplikacji),
- zarządzanie użytkownikami (imię, nazwisko, login, hasło, uprawnienia),
- definiowanie aktywnej ilości wejść audio (podłączonych urządzeń) – maks. 8 audio in,
- możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio,
- regulacja poziomu głośności poszczególnych wejść audio,
- wybór rodzaju mikrofonu w słuchawkach podłączonych do pracowni (dynamiczny /
pojemnościowy),
- możliwość zdefiniowania ilości stanowisk w sali w trybie konfiguracji,
- LabSwitcher – cyfrowa zmiana numerów stanowisk w aplikacji w odniesieniu do sprzętowo
skonfigurowanych numerów stanowisk na pulpitach uczniowskich.

 

Podana cena nie obejmuje mebli oraz wyposażenia dodatkowego , w celu przygotowania oferty indywidualnej zawierającej kompleksowe wyposażenie uprzejmie prosimy o kontakt.

Wykaz elementów pracowni: 

Podstawowe elementy pracowni 16 stanowisk
Lp.  Nazwa Ilość
1. Jednostka centralna SL-JC32 1
2. Pulpit ucznia - Student Box 8
3. Oprogramowanie sterujące SensoLab v 3.0 1
4. Program magnetofonu cyfrowego SL-Rec v 1.4 1
5. Słuchawki z mikrofonem BL-888 17
6. Uchwyt na słuchawki - wiszący (stoliki)  16
7. Uchwyt na słuchawki - stojący (biurko)  1
8. Okablowanie 17
9. Głośnik do zabudowy 50W 2

Poniżej zamieszczamy do pobrania szczegółowy opis funkcjonalności pracowni oraz kartę katalogową.

Pliki do pobrania
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
 • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o dostępność

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, w tym także cena, opis parametrów technicznych urządzenia oraz specyfikacja techniczna mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ceny umieszczone przy produktach są to sugerowane ceny detaliczne, zawierające podatek VAT (23%) i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walut - nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W celu potwierdzenia cen oraz szczegółowych parametrów urządzenia i specyfikacji technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą.

Produkty podobne

interdesk.pl